Search
  • Vašek na moři

Jak se taková loď vlastně kupuje?

O nákupu lodě bylo rozhodnuto. Bylo ale potřeba zjistit, jak se vlastně takový nákup lodě realizuje. Více o koupě lodi, jejím přepisu a všech legislativních náležitostech dále v článku.Rozhodnutí S/Y Red Wolf koupit tedy proběhlo poměrně rychle, jak si můžete přečíst v mém předchozím článku. Otázkou už pouze bylo, jak se taková věc vlastně dělá. Na tomto místě patří velké poděkování předchozímu majiteli Red Wolf, který vyřídil většinu formalit. U tohoto bodu bych se jen krátce zastavil – Red Wolf byla už cca 10 let v českých rukou a o to bylo celé přehlášení jednodušší. Její předchozí majitel ji prodával, protože si plánoval pořídit její větší sestru. Ta je ze stejné loděnice a v současné době kotví jen asi o 10 stání od té naší.


Ještě než se dostaneme k procesu přepsání plachetnice, musí přijít krátká regulatorní vložka. Informace jsou samozřejmě relevantní pro malá plavidla určená pro rekreační použití – komerční lodě jsou registrovány jinak. V České republice je možné mít loď registrovanou buď v Rejstříku malých plavidel (tento rejstřík není veřejný) provozovaném Českou plavební správou – zjednodušeně řečeno, toto bude případ většiny lodí pro vnitrozemskou plavbu. Druhou možností je pak registrace v Námořním rejstříku provozovaným Námořním úřadem ČR – Ministerstvo dopravy – lodě určené pro námořní plavbu. To je případ i naší Red Wolf. Do Námořního rejstříku můžete nahlédnout pod tímto odkazem.

Pozn. neberte mě úplně za slovo v rozdělení rejstříků, loď plující na moři můžete mít registrovanou na Plavební správě a naopak, ale v hrubých obrysech to funguje takto.


Koupě lodě tedy začíná podobně jako koupě auta či jakékoliv jiné movitosti – kupní smlouvou. Ta stačí úplně obyčejná, ale pro následný přepis vlastnictví v Námořním rejstříku a na dalších úřadech je dobré se inspirovat některým z dostupných vzorů. Smlouva ve dvou vyhotoveních, podpisy prodávajícího a kupujícího a je hotovo.

Asi měsíc od podpisu kupní smlouvy bylo hotovo. Nezbylo nic než si nastavit upomínky na placení pravidelných poplatků, nad jejichž významem je lepší se nezamýšlet. Registraci lodě v jiném státě nám náš patriotický duch nedovolil. Inu, daň za plavbu pod českou vlajkou.

Podobně jako když kupujete auto, tak je i loď potřeba přepsat. V našem případě šlo o přepisy dva. Prvním z nich byl přepis ve výše zmíněném Námořním rejstříku ČR, druhým pak přepis na Českém telekomunikačním úřade. Je k tomu třeba originál nebo ověřená kopie kupní smlouvy, výpis z rejstříku trestů nového vlastníka, originál rejstříkového listu původní registrace a kolek za 1.000 Kč. Pokud byste kupovali loď, která ještě v Námořním rejstříku registrovaná nebyla, bude Vás čekat i její technická prohlídka. To vše následně podáte na Námořní úřad ČR (poštou nebo na podatelnu MD ČR) a následně počkáte na vyhotovení. Výstupem je Rozhodnutí a také nový rejstříkový list. Ten musíte mít pro další krok, kterým je přepis Oprávnění lodní stanice na Českém telekomunikačním úřadu (ČTÚ).


Na ČTÚ samozřejmě přepisujete pouze lodě, které jsou radiostanicí vybavené. Protože Red Wolf je zaregistrována pro Oblast povolené plavby III (tedy pro plavbu ve vzdálenosti do 20 námořních mil od pobřežní linie), musí být vybavena i vysílačkou. Znovu se tedy vypravíte do Prahy, konkrétně na podatelnu Českého telekomunikačního úřadu ve Vysočanech, vybaveni žádostí, novým rejstříkovým listem a kolky za 3.000 Kč. Jakmile je Oprávnění lodní stanice převedeno, nezbývá než uhradit regulační poplatek (ČTÚ se platí za využívání kmitočtů 1.200 Kč ročně) a jste i s ČTÚ hotovi.Posledním krokem, který byste měli udělat, je uzavřít novou pojistnou smlouvu (v podstatě povinné ručení). Red Wolf je pojištěná u Allianz, která jako jedna z mála pojišťoven nabízí produkt Pojištění plavidel. K uzavření pojištění budete opět potřebovat rejstříkový list. Nutno říci, že tady mě Allianz positivně překvapila, když loď pojistila i bez něj. Chystali jsme se v srpnu loňského roku na moře narychlo, a tak nám rejstříkový list dovolili dodat až následně. Cena pojištění se liší v závislosti na pojistných limitech. Já pojišťovnám obecně moc nefandím, takže jsem uzavřel pojistku na nejnižší možné limity, které Vám v Německu projdou. Těmi je 10 miliónů škody na zdraví a 2 milióny škody na majetku. Pokud byste plánovali plout s lodí např. v Itálii, budete ji muset ale mít pojištěnou na cca 10 x větší částku. Pojištění nás stojí 686 Kč ročně.No, tím bychom měli vyřízené formality. Už zbývalo jen vyřešit přenos současných smluv na letní kotvení a zimní úschovu lodě v hale na mě, tedy nového majitele. Marina Im Jaich v Lauterbachu v tomto ohledu naštěstí funguje výborně. Na recepci i po mailu se domluvíte anglicky a smlouvy stačilo při další návštěvě podepsat.


Celý proces, ač vypadá složitě, tak na můj vkus proběhl až nečekaně dobře. Ve velké míře k tomu přispěla znalost problematiky původního majitele Red Wolf. Jinak by nám nejspíš nezbylo nic jiného než volat na zmíněné instituce a zkoušet se doptat. Kolem lodí se naštěstí točí spíše příjemní lidé a na Námořním úřadu a ČTÚ to tentokrát nebyla výjimka.


Asi do měsíce od podpisu kupní smlouvy jsme měli doma všechny dokumenty a nezbylo nic jiného než si nastavit upomínky na placení pravidelných poplatků, nad jejichž významem je lepší se příliš nezamýšlet. Dalo by se jim vyhnout registrací v některém jiném státě (např. Nizozemí prý funguje pro lodě do 10 m délky docela dobře), ale to nám náš patriotický duch nedovolil. Inu, daň za plavbu pod českou vlajkou

106 views0 comments

Recent Posts

See All